16. juni 2014

Konvertering av lån til aksjer

Selskapet har to obligasjoner som kan konverteres til aksjer i juni:

1)      Obligasjon 10 %, utstedt 30. juni 2012, konverteringsperiode/kurs: 15. -30. juni 2014/ 0,50kr.

2)      Obligasjon 5 %, utstedt 26. juni 2013, konverteringsperiode/kurs: 12. - 26. juni 2014/ 0,20kr.

Informasjon om konverteringsprosessen er sendt ut til alle andelshavere via posten. Er ikke denne mottatt bes dere ta kontakt med selskapet på e-mail: post@romaniainvest.no for å få en kopi tilsendt på mail.

6. mai 2014

Verdipapirer Romania Invest 2013

Selskapet har i samråd med revisor utarbeidet følgende verdsettelse:

Aksjeverdi pr. 31.12.2013: 1,65 kr pr aksje (til bruk av selskapseiere i 2013 ligning)

Aksjeverdi pr. 31.12.2012: 2,27 kr pr aksje (til bruk av personlige eiere i 2013 ligningen)

Obligasjonsverdi pr. 31.12.13 for obligasjon utstedt des-11: 14.000 kr pr andel (verdi er lik pålydende)

Obligasjonsverdi pr. 31.12.13 for konvertibel obligasjon utstedt jun-12: 15.000 kr pr andel (verdi er lik pålydende)

10. april 2014

Nedbetaling av obligasjon ISIN: NO0010633860

Selskapet har pr 10.4.2014 før-tidig nedbetalt obligasjonen som ble utstedt desember 2011 og hadde løpetid frem til desember 2014. Hovedstol i tillegg til opptjent rente ble utbetalt. Dette ble gjort for å redusere selskapets finanskostnader i fortsettelsen.

27. mars 2014

Generalforsamling i Romania Invest 10.4.2014

Selskapet skal avholde ordinær generalforsamling 10. april kl 12 i Karenslyst Alle 2, 1 etg. Les mer »

10. mars 2014

Kvittering på solgte aksjer og obligasjoner for 2013

Selskapet produserer ikke dokumentasjon på salg av aksjer og obligasjoner. De aksjonærer og obligasjonseiere som ønsker kopi av endringsmeldinger bes å henvende seg til kontofører. Kontofører vil være det selskapet som opprettet VPS kontoen aksjene/obligasjonen ble registrert på.

Makronyheter fra Romania og Buchuresti

Last ned dagens nyhetsbulletin fra Romania.

Nyhetsbrev fra Romania Invest

Last ned våre nyhetsbrev.

Be Igloo

Vår rumenske salgsportal

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Romania Invest AS

Karenslyst Allé 2,
0278 Oslo, Norway

Tlf.: +47 22 44 77 04
Fax: +47 22 44 77 44
E-post: post@romaniainvest.no