26. november 2019

Progresjon stegning av selskap

Selskapet har et pågående arbeid med å stenge 10 datterselskaper i Romania. Selskapet bistås av PWC Romania i dette arbeidet. Dessverre kommer dette ikke arbeidet til å bli sluttført i 2019, arbeidet vil fortsette i 2020. Morselskapet Romania Invest ASl stenges etter at datterselskapene er avsluttet.

21. juni 2018

Aksjeverdi Romania Invest til bruk i ligning

Aksjeverdi pr. 31.12.2017: 0,23 kr pr aksje (til bruk av selskapseiere i 2017 ligning)

Aksjeverdi pr. 31.12.2016: 0,24 kr pr aksje (til bruk av personlige eiere i 2017 ligningen)

26. mai 2017

Aksjeverdi Romania Invest til bruk i ligning

Selskapet har i samråd med revisor utarbeidet følgende verdsettelse:

Aksjeverdi pr. 31.12.2016: 0,24 kr pr aksje (til bruk av selskapseiere i 2016 ligning)

Aksjeverdi pr. 31.12.2015: 0,24 kr pr aksje (til bruk av personlige eiere i 2016 ligningen)

21. april 2016

Aksjeverdi Romania Invest til bruk i ligning

Selskapet har i samråd med revisor utarbeidet følgende verdsettelse:

Aksjeverdi pr. 31.12.2015: 0,24 kr pr aksje (til bruk av selskapseiere i 2015 ligning)

Aksjeverdi pr. 31.12.2014: 0,33 kr pr aksje (til bruk av personlige eiere i 2015 ligningen)

8. oktober 2015

Nyhetsbrev 2-2015

Årets andre nyhetsbrev kan lastes ned her. Brevet omhandler de relevante selskaps hendelser som har forekommet siden sist nyhetsbrev.

Makronyheter fra Romania og Buchuresti

Last ned dagens nyhetsbulletin fra Romania.

Nyhetsbrev fra Romania Invest

Last ned våre nyhetsbrev.

Be Igloo

Vår rumenske salgsportal

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Romania Invest AS

Karenslyst Allé 2,
0278 Oslo, Norway

Tlf.: +47 22 44 77 04
Fax: +47 22 44 77 44
E-post: post@romaniainvest.no