21. desember 2021

Pågående arbeid med å stenge selskapet

Arbeidet med å stenge datterselskaper i Romania pågår fortsatt. Ni av ti selskaper er nå avviklet, et selskap er i prosess for å bli avviklet. Ferdigstillelse av denne prosessen vil mest sannsynligvis skje i første del av 2022. Morselskapet Romania Invest vil avvikles når alle datterselskaper er stengt.

19. februar 2021

Aksjeverdi Romania Invest til bruk i ligning

Aksjeverdi pr 31.12.20 er 0,19 NOK pr aksje

17. november 2020

Nedstenging av selskapet

Selskapet har fortsatt et pågående arbeid med å stenge datterselskaper i Romania. Pr tidspunkt er 1 selskap ferdig avsluttet, og de andre 9 selskapene er på ulike stadier på vei mot stenging. Morselskapet Romania Invest vil sannsynligvis stenges i første del av 2021, dette er et avvik fra målsetningen om stenging i 2020. Prosessen i Romania er dessverre forsinket pga utbrudd av Covid-19 viruset hvor offentlige etater har vært helt eller delvis nedstengt i perioder.

27. mars 2020

Aksjeverdi Romania Invest til bruk i ligning

Aksjeverdi pr 31.12.19 er 0,20 NOK pr aksje.

26. november 2019

Progresjon stegning av selskap

Selskapet har et pågående arbeid med å stenge 10 datterselskaper i Romania. Selskapet bistås av PWC Romania i dette arbeidet. Dessverre kommer dette ikke arbeidet til å bli sluttført i 2019, arbeidet vil fortsette i 2020. Morselskapet Romania Invest ASl stenges etter at datterselskapene er avsluttet.

Makronyheter fra Romania og Buchuresti

Last ned dagens nyhetsbulletin fra Romania.

Nyhetsbrev fra Romania Invest

Last ned våre nyhetsbrev.

Be Igloo

Vår rumenske salgsportal

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Romania Invest AS

Karenslyst Allé 2,
0278 Oslo, Norway

Tlf.: +47 22 44 77 04
Fax: +47 22 44 77 44
E-post: post@romaniainvest.no